O firmie
Realizacje
Oferta
Kontakt
 
 

Proponujemy Państwu nasze usługi w zakresie :

  • Budowy dróg, parkingów i ciągów pieszych

  • Budowa boisk sportowych

  • Zagospodarowania terenów zieleni

  • Budowy bezpiecznych placów zabaw

  • Konserwacji i remontów ulic

  • Robót wodno – kanalizacyjnych

  • Prac rozbiórkowych i wyburzeniowych

  • Niwelacji terenu i robót ziemnych

 Zapraszamy do współpracy


 
> O firmie > Oferta
www.ziel-bud.com.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeone
> Realizacje > Kontakt